Polska Izba Turystyki ma 25 lat

Polska Izba Turystyki – największa izba gospodarcza zrzeszająca polskich przedsiębiorców turystycznych obchodzi w tym roku jubileusz 25 lat działalności.

Założona w 1990 roku Polska Izba Turystyki wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości turystycznej niemal od samego początku jej istnienia w gospodarce wolnorynkowej. Święto 25-lecia PIT to również święto całego turystycznego samorządu, którego istnienie zapoczątkowane zostało właśnie przez powstanie Polskiej Izby Turystyki. Dziś izba jest największą ogólnopolską organizacją zrzeszającą przedstawicieli branży turystycznej. Jej członkami są są biura podróży zajmujące się turystyką przyjazdową i wyjazdową, agencje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, przewoźnicy, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele świadczący usługi okołoturystyczne. W ramach PIT zrzeszonych jest ponad 600 firm, które dysponują około 1000 placówek handlowych na terenie kraju i reprezentują ok. 70% kapitału obrotowego branży turystycznej.

– Historia naszej organizacji to w pewnym sensie historia polskiego wolnego rynku usług turystycznych. Izba powstała, rozwijała się i zmieniała wraz z nim. Te 25 lat, choć minęły niezwykle szybko, były dla Polski, dla polskiej turystyki i dla przedsiębiorców działających w tej branży okresem szczególnym. Przemiany ustrojowe i udana transformacja gospodarcza pociągnęły za sobą niesłychanie dynamiczny rozwój polskiego sektora usług turystycznych. W przeciągu ostatnich 25 lat rynek ten zdążył powstać, ukształtować się, rozwinąć i osiągnąć światowy poziom. Wszystko to jest zasługą polskiej przedsiębiorczości – mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Obchody Jubileuszu Polskiej Izby Turystyki, z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, odbędą się 8 grudnia w Warszawie. Będą miały formę uroczystego spotkania z udziałem najważniejszych postaci ze świata biznesu turystycznego.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24