Cudzoziemcy wydali w Polsce więcej

10,5 mld zł pozostawili w Polsce cudzoziemcy w III kwartale 2015 roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej wydali ci, którzy przekraczali granicę Polski z Niemcami (45,5 proc. wszystkich wydatków), najmniej zaś z Rosją (1,6 proc.). Polacy za granicą wydali natomiast kwotę rzędu 6,4 mld zł.

Wydatki cudzoziemców były o 0,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r., natomiast Polaków wyższe o 1,5 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były również wyższe o 7,1 proc., a Polaków o 39,5 proc. wyższe. Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (45,5 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2015 r.), następnie granicę z Ukrainą (19,7 proc.), Czechami (12,0 proc.), Słowacją (8,6 proc.), Białorusią (8,4 proc.), Litwą (4,3 proc.) i Rosją (1,6 proc).

W III kwartale 2015 roku najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (44,9 proc. ogółu przekroczeń), a najmniej z Rosją (2,5 proc.) – wynika z informacji GUS o ruchu granicznym oraz wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2015 roku.

Według GUS szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2015 r. ukształtowała się na poziomie ok. 10,5 mld zł i była o 0,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2014 r.

Najwięcej osób, zaznacza GUS, przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (44,9 ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w III kwartale 2015 r.), następnie granicę z Czechami (22,8 proc.), Słowacją (14,4 proc.), Ukrainą (9,0 proc.), Białorusią (3,3 proc.), Litwą (3,1 proc.) i Rosją (2,5 proc.). Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w III kwartale 2015 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 17,3 proc. większa w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 8,1 proc. większa niż w analogicznym okresie 2014 r. – dodaje Główny Urząd Statystyczny.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24