Białoruś bez wiz

Od 12 lutego 2017 r. na Białoruś można wyjeżdżać turystycznie bez wiz, ale z pewnymi ograniczeniami.

Białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret Nr 8 – „O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców”, na mocy którego z obowiązku wizowego będą zwolnieni obywatele 80 krajów, w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej a także m.in. Japonii, Brazylii i USA. Pobyt bezwizowy może trwać maksimum 5 dni, a granicę będzie trzeba przekroczyć w Mińsku, czyli przylecieć do stolicy Białorusi samolotem.
Turyści muszą legitymować się ważnym paszportem, posiadaniem środków płatniczych w wysokości co najmniej 23 euro na każdy dzień pobytu, ubezpieczeniem o wartości co najmniej 10 tysięcy euro, wykupionym w współpracującej z Białorusią firmie ubezpieczeniowej, oraz wypełnionej karty migracyjnej. Z konieczności posiadania wizy zwolnieni będą biznesmeni, turyści i osoby prywatne ze zwykłymi paszportami. Posiadacze innych paszportów, w tym służbowych i dyplomatycznych – nadal muszą posiadać wizę białoruską.
Tryb bezwizowy nie obowiązuje w przypadku przylotu z Moskwy, gdyż loty te traktowane są jako wewnętrzne.
Do bezwizowego przekroczenia granicy białoruskiej nie są wymagane zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hotelu, zameldowanie i inne formalności tego typu. Liczba wjazdów w ramach tych przepisów nie jest ograniczona, jednak łączna liczba dni pobytu na Białorusi nie może przekraczać dziewięćdziesięciu dni w ciągu pół roku.
Białoruskie władze liczą, że nowe ułatwienia ożywią kontakty gospodarcze Mińska z Unią Europejską oraz że UE zdecyduje się w przyszłości na podobne kroki wobec Białorusi.
Jest to kolejny etap luzowania polityki wizowej przez władze w Mińsku, bowiem już kilka lat temu władze białoruskie wprowadziły dla polskich obywateli pieszy i rowerowy ruch bezwizowy w rejonie Puszczy Białowieskiej, natomiast w ubiegłym roku Białoruś zezwoliła na pięciodniowe pobyty turystyczne bez wizy w rejonie Grodna i białoruskiej części Kanału Augustowskiego.

Fot: Grzegorz Micuła

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24