Brandenburgia w Warszawie

Warszawska filia DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus) zorganizowała spotkanie prasowe na temat Brandenburgii, graniczącego z Polską landu Niemiec, rozciągającego się wokół stołecznego Berlina, który wydzielony jest jako osobny kraj związkowy.

Prezentację Brandenburgii poprowadziła przedstawicielka tego landu Klara Piwnicka-Hensche, która opowiadała o walorach przyrodniczych Brandenburgii, żyjącym tam Łużyczanach, potomków dawnych mieszkańców tych ziem, słowieńskiego plemienia Serbołużyczan. Zachowali oni do dziś słowiański język i ciekawe tradycje ludowe. Pani Klara opowiadała też o miejscowych zwyczajach świątecznych oraz bożonarodzeniowych jarmarkach. Interesujący jest zwłaszcza zamieszkały przez nich, pocięty odnogami i kanałami rzeki Sprewy kraj nazywany Spreewaldem.
Na terenie Brandenburgii zachowało się wiele średniowiecznych miast otoczonych murami i umocnionych basztami.
Rozwinięta jest turystyka rowerowa, na terenie landu Brandenburgii jest ponad 7 tysięcy kilometrów dróg rowerowych. Do najpopularniejszych należą droga rowerowa Łaby, Międzynarodowy Szlak Odra-Nysa, czy droga rowerowa Berlin-Kopenhaga.
W spotkaniu wziął także udział Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke, który jest także koordynatorem d/s. Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wspomniał on o znaczeniu, jakie ma dla Niemców współpraca z Polską, której 25-lecie właśnie obchodzimy. Fantastycznie rozwija się także polsko-niemiecka turystyka. Od 2004 roku ilość polskich i niemieckich turystów odwiedzających nasze kraje zwiększyła się trzykrotnie!
Premier Dietmar Woidke wraz z Tomaszem Pędzikiem, dyrektorem warszawskiego oddziału DZT razem wręczyli doroczne nagrody dla polskich dziennikarzy za najciekawsze teksty turystyczne o Niemczech.
W tym roku pierwsza nagrodę otrzymał Grzegorz Dziegielewski z Magazynu Turystycznego “Podróże”, drugą Grażyna Saniuk z pisma “Twój Styl” a trzecią Szymon Nitka z magazynu rowerowego “Rowertour”.

Więcej na: www.facebook.com/NiemcyCelPodrozy

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24