http://www.rowerowygdansk.pl

Gdańsk miastem „smart”

Gdańsk otrzymał certyfikat za wysoki poziom zarządzania usługami miejskimi i jakością życia.

Ilu nowych mieszkańców przybyło miastu? Ile jest dróg rowerowych? Ile kilometrów liczy system komunikacji miejskiej? Ile, rocznie, sadzonych jest drzew? Ilu strażaków przypada na 100 tys. mieszkańców? Ten, i wiele innych wskaźników, sprawdzali zewnętrzni audytorzy z Polskiego Rejestru Statków, po czym przyznali Gdańskowi certyfikat ISO 37120. Taki sam certyfikat ma 15 europejskich miast, m.in. Paryż, Londyn i Berlin. Certyfikat „Smart city” dla Gdańska – jako kolejnego miasta w Polsce, od maja ma go także Gdynia – przyznano za poziom zarządzania usługami miejskimi i jakością życia, m.in. w zakresie zdrowia, edukacji, komunikacji, środowiska, aktywności obywatelskiej, energii. W poznawaniu najpiękniejszych zakątków Gdańska pomoże najnowsza aplikacja mobilna SmartTour, polecana przez Gdańską Organizację Turystyczną.

Przed przyznaniem certyfikatu sprawdzane jest m.in. to ile wynosi budżet miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba firm także w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli w szkołach podstawowych, ściągalność podatków lokalnych, liczba lekarzy i policjantów czy roczna liczba podróży transportem publicznym w przeliczeniu do liczby mieszkańców. W porównaniu z ponad 40. miastami Gdańsk pod względem długości systemu komunikacji miejskiej zajmuje szóstą pozycję z liczbą 236 km na 100 tys. mieszkańców. Pod względem liczby zasadzonych w ciągu roku drzew na 100 tys. mieszkańców Gdańsk jest na 12. miejscu (ponad 1,5 tys. drzew). Pod względem zużycia wody na osobę w gospodarstwie domowym miasto zajmuje 9. miejsce (104 litry na dzień) na 45 miast. Certyfikat przyznany Gdańskowi ma ważność 3-letnią. Co roku będzie weryfikowany przez zewnętrznych audytorów.

Norma ISO 37120 została opublikowana w 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a w Polsce w 2016 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny pod tytułem „Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24