Już w piątek wręczenie Nagród Benedykta Polaka 2015

W piątek 12 czerwca w Łęczycy wręczona zostanie Nagroda im. Benedykta Polaka 2015 Oddziału Polskiego „The Explorers Club”, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Gminy Miejskiej Łęczyca i Powiatu Łęczyckiego.

W roku 2014 na Zamku Królewskim w Łęczycy przedstawiciele Oddziału Polskiego „The Explorers Club”, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Powiatu Łęczyckiego, oraz Gminy Miejskiej Łęczyca – w obecności księdza kanonika i proboszcza Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie – powołali Kapitułę Nagrody im. Benedykta Polaka. Jej celem jest coroczne uhonorowanie obywatela polskiego oraz obcokrajowca, zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi, za ich wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na Ziemi, w powietrzu i kosmosie.
Organizatorzy chcą w ten sposób promować polskie dokonania eksploracyjne oraz przypominać poprzez osobę naszego Patrona, historyczne znaczenie, jakie Polska odegrała w dziedzinie kontaktów międzykulturowych.

W 2015 r. roku przypada 770 rocznica ważnej dla kontaktów między Europą a Azją pionierskiej wyprawy Benedykta Polaka. Laureatami przyznanej w tym roku po raz pierwszy, z inicjatywy Oddziału Polskiego The Explorers Club, Nagrody im. Benedykta Polaka – wielkiego polskiego podróżnika, odkrywcy, franciszkanina (ur. ok. 1200 roku) zostali: Prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski – orientalista, indolog, literaturoznawca, wybitny znawca kultury starożytnych Indii, języka hindi i sanskrytu (nagroda główna),
Prof. dr hab. Nikolai Grube – niemiecki epigrafik i archeolog, światowej sławy specjalista w zakresie pisma i języka Majów, kierownik niemieckich misji badawczych w Meksyku, Gwatemali, Belize i Hondurasie (nagroda dla zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi) oraz Aleksander Doba – wybitny polski sportowiec, kajakarz i podróżnik, który w roku 2010, jako pierwszy człowiek, przepłynął samotnie kajakiem Atlantyk, z Afryki do Ameryki Południowej, tylko dzięki sile swoich mięśni. A w kwietniu 2014 dotarł z Lizbony na Florydę, pokonując Atlantyk – także samotnie kajakiem – w najszerszym miejscu (specjalne wyróżnienie Kapituły).

Konferencja prasowa z udziałem m.in. Starosty Łęczyckiego – Wojciecha Zdziarskiego i Wicestarosty – Krystyny Pawlak, Burmistrza Łęczycy – Krzysztofa Lipińskiego, prof. dr hab. Marii Krzysztofa Byrskiego – jednego z laureatów tegorocznej nagrody członków Kapituły Benedykta Polaka, oraz członków Oddziału Polskiego „The Explorers Club” wraz z jego prezesem prof. dr hab. Mariuszem Ziółkowskim, odbędzie się w piątek, 12 czerwca 2015, godz. 13.00 na Zamku w Łęczycy, ul. Zamkowa 1

Archikolegiata Łęczycka w Tumie jest historycznie związana z misją Benedykta Polaka i Giovanniego da Pian del Carpine. Organizatorzy nagrody chcą, aby mury tej wspaniałej romańskiej świątyni były od tego roku świadkiem wręczania laureatom nagród i dyplomów. Zamek Królewski w Łęczycy kultywuje tradycje tej wyprawy.

Uroczyste wręczenie Nagród i koncert muzyki dawnej odbędzie się w piątek, 12 czerwca 2015, godz. 18.00 w Archikolegiacie Łęczyckiej w Tumie.

 

fot. Kolegiata w Tumie/Albin Marciniak

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24