Już wkrótce kongres PIT w Izraelu

W dniach 13-19 kwietnia 2015 roku odbędzie się Kongres Polskiej Izby Turystyki w Izraelu.

Członkowie Izby spotkają się na wspólnych obradach z zaproszonymi gośćmi, by podzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wypracować wspólne stanowisko w ważnych dla polskiej turystyki kwestiach.

Celem Kongresu Polskiej Izby Turystyki, uroczystego zgromadzenia Członków Izby i zaproszonych gości, jest diagnoza obecnej sytuacji w branży, wypracowanie wspólnego stanowiska w najważniejszych dla Członków kwestiach, a także zastanowienie się nad przyszłością turystyki oraz edukacja i podniesienie własnych kompetencji.

Zebrani będą dyskutować o nowych wyzwaniach stojących przed branżą turystyczną. Nastąpiła zmiana na stanowisku Podsekretarza Stanu odpowiedzialnego za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w związku z czym zmieniły się kierunki planów legislacyjnych resortu. Coraz mniej stabilna sytuacja geopolityczna w krajach będących popularnymi kierunkami turystycznymi Polaków, dynamicznie zmieniający się rynek, coraz bardziej dominująca rola nowych technologii każą zastanowić się, jak odnaleźć się w nowych warunkach biznesowych. Te i inne ważne kwestie wymagają szerokiej dyskusji, której zwieńczeniem będzie wypracowanie stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Ponadto, ponieważ znajdujemy się na półmetku kadencji Rady Naczelnej i Prezydium Polskiej Izby Turystyki. Jest to dobry moment na dokonanie podsumowania jej działań i zaplanowanie kolejnych.

Tradycyjnie, Kongres PIT odbędzie się za granicą, w miejscu będącym popularnym kierunkiem wyjazdów turystycznych Polaków. Dzięki temu, oprócz korzyści merytorycznych z udziału w obradach, uczestnicy Kongresu będą mieli okazję osobiście przekonać się, jak wygląda obecnie izraelska infrastruktura turystyczna oraz poznać przedstawicieli tamtejszej branży.

Partnerem Kongresu będzie Izraelskie Rządowe Centrum Turystyki. Izrael jest przykładem kierunku, który doskonale zagospodarowuje ruch turystyczny. Ostatnie lata były dla tego kraju wyjątkowo udane, rok 2013 przyniósł rekordową liczbę 3,52 milionów turystów zagranicznych, w tym blisko 100 tysięcy Polaków. Miliony turystów odwiedzają Izrael mimo trudnej sytuacji geopolitycznej tego kraju. Dla polskiej branży turystycznej możliwość osobistego obserwowania jakości obsługi zagranicznych turystów przebywających w Izraelu będzie więc doskonałą okazją edukacyjną.

– W Kongresie udział wezmą nie tylko Członkowie PIT, ale również przedstawiciele organizacji turystycznych oraz eksperci branżowi i dziennikarze. Wśród uczestników Kongresu znajdą się: sekretarz generalny European Travel Agents & Tour Operators Association i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Liczymy na udział Ministra Sportu i Turystyki – podkreśla prezes PIT Paweł Niewiadomski.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24