W Kazimierzu Dolnym powstanie szlak literacko-turystyczny prowadzący śladami Kuncewiczów

Projekt szlaku literacko-turystycznego prowadzącego po Kazimierzu śladami Kuncewiczów jest jednym z trzech w Polsce objętych dofinansowaniem przez grupę Adamed. Dofinansowanie na realizację szlaku otrzymało Muzeum Nadwiślańskie, jako jeden z trzech laureatów ogólnopolskiego konkursu „Adamed dla seniora”.

– Będzie to wyglądało tak, że w oparciu o „Dwa księżyce” Marii Kuncewiczowej opracujemy ze Stanisławem Turskim miejsca potencjalne, które powinny na tym szlaku się znaleźć – mówi Monika Januszek-Surdacka kierownik Domu Kuncewiczów oddziału Muzeum Nadwiślańskiego. – Potem dzięki uprzejmości Kazimierskiego Portalu Internetowego będziemy chcieli skonfrontować te miejsca z mieszkańcami Kazimierza, z turystami, a przede wszystkim z przewodnikami turystycznymi, którzy starają się pokazywać Kazimierz w różny sposób, a teraz będą mieli szansę, aby wpisać na ten szlak miejsca bliskie sercu, ale związane z postaciami Jerzego i Marii Kuncewiczów. Na pewno na szlaku znajdzie się Dom Kuncewiczów, cmentarz kazimierski i grób państwa Kuncewiczów – wybrał to miejsce sam pan Jerzy Kuncewicz – skąd jest jeden z najpiękniejszych widoków na Wisłę. Na pewno znajdzie się panorama Kazimierza z perspektywy Klasztoru Ojców Franciszkanów. Bardzo bym chciała, by znalazły się na tym szlaku domy najbliższych sąsiadów państwa Kuncewiczów. Wtedy będzie okazja, by porozmawiać o panu Edwardzie Łaszanowskim, o rodzinie Ołdakowskich bardzo wyjątkowej, wpisanej w Kazimierz. Mam nadzieję, że znajdzie się tam i brzeziniak, gdzie na ławeczce siadała Maria Kuncewiczowa. Postaramy się wybrać miejsca nieoczywiste, choć tych markowych kazimierskich nie może zabraknąć, bo przecież sama Maria Kuncewiczowa o Rynku kazimierskim pisała: pozostawiona dekoracja teatralna, w której każdy z nas stara się czasami z większym lub mniejszym skutkiem coś na tej scenie zaprezentować.
Remont Kuncewiczówki rozpocznie tej jesieni. Najpóźniej z początkiem listopada drzwi Willi pod Wiewiórką zostaną zamknięte na długo dla zwiedzających, a Dom Kuncewiczów będzie można zobaczyć jedynie z zewnątrz (http://www.kazimierzdolny.pl/).

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24