Łódź gospodarzem Światowej Wystawy Ogrodniczej

Prawo do organizacji Światowej Wystawy Ogrodniczej – od kwietnia do września 2024 roku – przyznano Łodzi.

Podjęta podczas Walnego Zebrania w Melbourne 21 marca przez członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ogrodniczych (AIPH) decyzja daje szansę na promocję miasta. Łódź – z Piotrkowską, jednym z najdłuższych (4,2 km) deptaków Europy – jest trzecim pod względem liczby ludności i czwartym pod względem powierzchni miastem w Polsce.

Wystawa ogrodnicza, której tematem będzie „Natura miasta”, obejmie obszar około 75 hektarów w samym centrum Łodzi. A przecież jeszcze 200 lat temu tereny zajęte obecnie przez miasto porastała puszcza. Pozostałością dawnej Puszczy Łódzkiej jest jeden z największych lasów miejskich w Europie – liczący ok. 1200 ha Las Łagiewnicki. Jego najcenniejsza część została objęta ochroną rezerwatową. Na terenie Lasu Łagiewnickiego ma swoje źródła rzeka Bzura, która w dalszym biegu tworzy trzy większe zbiorniki wodne, z największą w Łodzi bazą rekreacyjno-wypoczynkową i przystanią kajakowo-wioślarską.  Zdaniem projektantów łódzkiego Expo Horticultural, przygotowanie wystawy będzie wiązać się z inwestycjami wynoszącymi nawet 100 mln zł. Szacuje się, że w podczas trwania wystawy Łódź może odwiedzić ok. 4 mln osób.

– Członkowie AIPH z przyjemnością zatwierdzili ten wniosek z Łodzi. Wierzymy, że będzie to miało duży wpływ bezpośrednio na miasto i odegra kluczową rolę w demonstrowaniu siły roślin dla miast na całym świecie – oświadczył podczas ogłaszania wyników prezes AIPH Bernard Oosterom.

Fot: uml.lodz.pl

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24