Konserwacja baraków w Auschwitz to precedens w skali światowej

Na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau rozpoczął się główny etap projektu kompleksowej konserwacji dwóch murowanych baraków więźniarskich.

– Chodzi nam przede wszystkim o wzmocnienie struktury baraków przy jak najpełniejszym zachowaniu autentyczności historycznych budynków i przy minimalnej ingerencji w kruchą zabytkową materię. Prace te mają charakter bezprecedensowy w skali światowej, ponieważ tego rodzaju obiekty jeszcze nigdy nie były objęte pełnym programem konserwatorskim. Zabiegom poddany będzie każdy element konstrukcji i wyposażenia, dzięki czemu będą one mogły być w przyszłości udostępnione odwiedzającym Miejsce Pamięci  – powiedziała Anna Łopuska, kierująca Globalnym Planem Konserwacji.

Rozpoczęte właśnie prace konserwatorskie historycznych poobozowych budynków poprzedziła dokładna dokumentacja stanu zachowania obejmująca między innymi zdjęcia fotogrametryczne oraz skaning laserowy, a także trwające ponad dwa lata badania służące opracowaniu całościowego programu konserwacji baraków murowanych w Birkenau. Projekt realizowany jest w ramach Globalnego Planu Konserwacji – wieloletniego programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowanych ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Baraki oznaczone numerami 7 i 8 znajdują się w najstarszej części niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau – sektorze BIb. Jego budowę rozpoczęto w październiku 1941 r., natomiast w połowie marca następnego roku umieszczono tam pierwszych więźniów.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24