Kraje Grupy Wyszechradzkiej łączą siły w walce o turystów

18 lutego w Štrbskim Plesie na Słowacji obradowali sekretarze stanu odpowiedzialni za turystykę.

Debatowali o tym, jak pokonać trudną sytuację w ruchu turystycznym, ściśle współpracować, aby przyciągnąć do Europy Środkowej więcej turystów z bardziej odległych oraz egzotycznych krajów takich jak USA, Chiny, Indie, Korea Południowa czy Singapur.

Podczas spotkania na Štrbskim Plesie sekretarze stanu podpisali protokół o współpracy w zakresie ruchu turystycznego pomiędzy Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Ministerstwem Gospodarki Narodowej Węgier i Ministerstwem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiciele poszczególnych krajów uzgodnili zacieśnienie współpracy poprzez regularne spotkania oraz wymianę informacji o ruchu turystycznym, które mają przyczynić się do zwiększenia przyjazdów turystów z bardziej odległych krajów do Państw Grupy Wyszehradzkiej. Na spotkaniu uchwalono wspólny plan marketingowy. Na jego podstawie narodowe organizacje turystyczne będą razem realizować działania marketingowe w poszczególnych krajach. Najbardziej intensywne działania marketingowe i promocyjne realizowane będą w USA, Rosji, Indiach, Chinach, w Krajach Niepodległych Państw, na rynkach południowoamerykańskich, w Korei Południowej, w południowowschodniej Azji i w Singapurze.

Od 1 stycznia 2015 roku Państwa Grupy V4 przy promocji ruchu turystycznego na dalekich rynkach posługują się nowym wspólnym logo i sloganem: Discover Central Europe. W ciągu bieżącego roku zaktualizowana zostanie wspólna strona internetowa (www.european-quartet.com) opracowana w językach angielskim, rosyjskim, japońskim, chińskim i portugalskim.

Na spotkaniu na Štrbskim Plesie w Wysokich Tatrach na Słowacji w dniach 17- 18 luty 2015 roku oprócz sekretarzy stanu rokowali również dyrektorzy generalni narodowych organizacji turystycznych Krajów V4.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24