Litwini przybliżą Polakom kulturowe i kulinarne dziedzictwo swojego kraju

Państwowy Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki Litwy (PDT) razem z Ambasadą Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej organizują w październiku 2017 roku w trzech miastach Polski spotkania branży turystycznej.

Podczas październikowych spotkań w trzech miastach Polski: Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku będzie można dowiedzieć się o możliwościach turystyki wypoczynkowej na Litwie oraz walorach litewskich uzdrowisk. Mają one na celu pokazanie wielkiego potencjału rynku turystycznego sąsiedniego państwa oraz zapoznanie Polaków z kulturowym i przyrodniczym dziedzictwem Litwy. Podczas tych spotkań przewodnicy litewscy zapoznają nas również ze szlakami turystycznymi, także tymi przebiegającymi przez mniej znane regiony ich kraju.

Przedstawiciele branży turystycznej mogą zgłosić swój udział w imprezie również pocztą elektroniczną: registracija@konsultacijosverslui.lt. Rejestracja czynna do 18 października 2017 r.

Podczas spotkań litewskie Centra Informacji Turystycznej różnych miast i organizacje przewodnickie będą prezentować i popularyzować trasy turystyczne, szlaki kulturowe oraz priorytetowe produkty turystyczne, obejmujące obiekty dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego oraz dziedzictwa kulinarnego, szczególnie z powodu rosnącego zainteresowania turystyką gastronomiczną na świecie.

Polscy turyści przyjeżdżający na Litwę zatrzymują się tam średnio na dwie noce. Żeby zachęcić ich do przedłużenia pobytu na Litwie, na spotkaniach w Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku prezentowane będą nie tylko dobrze znane obiekty turystyczne dużych miast, ale też możliwości wypoczynkowe, uzdrowiskowe oraz zakwaterowania w mniej znanych regionach Litwy. Podczas imprez zostaną zorganizowane dwustronne spotkania, w trakcie których specjaliści turystyki z obu krajów będą mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych i wymienienia się ideami współpracy.

Spotkania prezentacji możliwości turystycznych na Litwie odbędą się:
– 24 października o godz. 11:00 w Bydgoszczy, w centrum konferencyjnym hotelu „HOLIDAY INN BYDGOSZCZ“ (Grodzka 36, 85-109)
– 25 października o godz. 11:00 w Szczecinie, w centrum konferencyjnym hotelu „NOVOTEL SZCZECIN CENTRUM“ (Al. 3 Maja 31, 70-215)
– 26 października o godz. 11:00 w Gdańsku, w centrum konferencyjnym hotelu „HOTEL MERCURE GDAŃSK STARE MIASTO” (Jana Heweliusza 22, 80-890)

W pierwszym półroczu tego roku Litwę odwiedziło prawie 74 tys. turystów z Polski, co spowodowało, że zajmujemy trzecie miejsce w litewskiej turystyce przyjazdowej. Liczba turystów z Polski w pierwszym półroczu tego roku w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 5 proc. O jedną dziesiątą wzrósł też średni czas pobytu.

Więcej na: registracija@konsultacijosverslui.lt. Autorem zdjęcia jest Томаs Kiškūnas.

Impreza jest częścią projektu „Prezentacja obiektów (zasobów) dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Litwy ważnym rynkom turystyki przyjazdowej” (Nr 05.4.1-LVPA-V-812-01-0002). Przedsięwzięcie inicjuje Państwowy Departament Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki. Jest on realizowany oraz finansowany zgodnie z programem działań inwestycyjnych funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków z budżetu państwa litewskiego.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24