Marsz Żywych po raz kolejny jednoczy narody

Marsz Żywych daje nadzieję po raz kolejny. Tysiące osób kilkudziesięciu narodowości uhonorowało bohaterów Zagłady.

16 kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 24. Marsz Żywych. Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów z ponad 45 krajów, ale także duża grupa polskiej młodzieży, przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości.

Sygnałem do rozpoczęcia Marszu był dźwięk szofaru, baraniego rogu, który w żydowskiej tradycji nawołuje do pokuty.

W tym roku organizatorzy w szczególny sposób upamiętnili 70. rocznicę wyzwolenia wielu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, w tym Auschwitz-Birkenau, a także 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i Zagłady. Młodzi ludzie uczestniczący w Marszu mają być pokoleniem słuchającym opowieści ocalonych, ponieważ to właśnie oni będą odpowiedzialni za przekazywanie tamtych historii.

fot. Marek Lach

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24