Muzeum Auschwitz ustąpiło pod krytyką branży turystycznej

Minister Turystyki Tomasz Jędrzejczak doprowadził do zmiany niekorzystnego dla biur podróży systemu rezerwacji w Muzeum Auschwitz.

– Z mojej inicjatywy na zaproszenie ministra Piotra Żuchowskiego w MKiDN odbyło się spotkanie z dyrekcją muzeum Auschwitz Birkenau… Mamy sukces… Muzeum zmieni system rezerwacji i wprowadzi od kwietnia możliwość bezpłatnej anulacji rezerwacji na 14 dni przed zwiedzaniem – napisał na swoim Facebooku Minister Turystyki Tomasz Jędrzejczak.

Jędrzejczak spotkał się z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Żuchowskim. W spotkaniu udział wzięli również Anna Jędrocha, prezes Krakowskiej Izby Turystycznej i Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Omawiano kwestię nowego systemu rezerwacji w Muzeum Auschwitz, który jest powszechnie krytykowany przez branżę turystyczną.

W grudniu 2014 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki zaczęły wpływać pierwsze pisma, w tym m.in. od Krakowskiej Izby Turystycznej i Polskiej Organizacji Turystycznej w sprawie wprowadzonych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu nowych zasad współpracy z biurami podróży i innymi odwiedzającymi w zakresie rezerwacji i zakupu biletów wstępu oraz usług oprowadzania po obiekcie. Nowe zasady rezerwacji i płatności wywołały ostry sprzeciw branży turystycznej.

Pan Tomasz Jędrzejczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w odpowiedzi na sygnały branży zainicjował spotkanie na temat nowego systemu rezerwacji i sprzedaży on-line usług przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W czasie spotkania uzgodniono iż, od kwietnia br. będzie możliwość bezkosztowej anulacji grup na 14 dni przed terminem realizacji zwiedzania. Strony oceniły to, jako sukces negocjacji.

Dalsze rozmowy będą prowadzone przez branżę turystyczną bezpośrednio z kierownictwem Muzeum i dotyczyć będą m.in. zagadnień bardziej elastycznych możliwości zmiany języka oprowadzania oraz uzgodnienia wybranych stałych godzin zwiedzania dla wycieczek lokalnych, poza godzinami szczytu.

Jednocześnie dyrektor Muzeum poinformował, że dla usprawnienia procesu obsługi zwiedzających koszt słuchawek będzie uwzględniony w cenie Karty Wstępu.

Minister Żuchowski podkreślił konieczność stałego dialogu pomiędzy Państwowym Muzeum a branżą turystyczną, szczególnie w sytuacji zwiększonego napływu turystów do Muzeum oraz ograniczonych możliwości zwiedzania celem zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa, a także zachowania wzajemnie korzystnych zasad współpracy.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24