Paleolityczny piknik archeologiczny

Piknik Archeologiczny „Rydno” – wyjątkowe spotkanie z naszymi przodkami z epoki kamienia odbędzie się już po raz trzynasty. Organizowany jest nad zalewem na rzece Kamiennej w Wąchocku, przy granicy Rezerwatu Archeologicznego Rydno. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej niezwykłej lekcji pradziejów jest starachowiczanin Michał Surma – przewodnik świętokrzyski PTTK.
Rydno to fragment doliny rzeki Kamiennej, gdzie archeolodzy znaleźli bardzo liczne ślady pobytu ludzi z epoki kamienia, głównie schyłkowego paleolitu i mezolitu. Na obszarze, który ma parę kilometrów kwadratowych, do tej pory odkryto ponad 400 obozowisk z epoki kamienia. Nie tylko w Europie, lecz także nigdzie na świecie nie ma takiej koncentracji stanowisk z tego okresu.
Na piaszczystych wydmach po obydwu stronach Kamiennej znajdują się pozostałości kilkuset prehistorycznych osad skupionych wokół kilku wychodni-kopalni hematytu, barwnika koloru czerwonego używanego później pod postacią proszku lub maści, symbolizującego krew, życie, zdrowie i siłę. Był to najpewniej towar drogi i poszukiwany. Wysłańcy różnych plemion, aby go zdobyć, przebywali niejednokrotnie po kilkaset kilometrów – świadczą o tym znajdowane na Rydnie obsydiany wydobywane wyłącznie w Słowacji i na Węgrzech, krzemienie z okolic Krakowa, z Podlasia i Pienin oraz ziarna hematytu z Rydna występujące na odległych stanowiskach, np. w okolicach Warszawy.
„Było to miejsce magnetyczne, które przyciągało ludzi z wielu względów, chociaż przede wszystkim z powodu barwnika mówi znawca paleolitu prof. Schild Spotykały się tu różne paleolityczne społeczności zbieracko-łowieckie, żyjące w małych grupach składających się z pojedynczych rodzin. Tu odbywały się zgromadzenia tych społeczności, tu kojarzono małżeństwa, wymieniano ówczesne dobra, sprawowano uroczystości. Można powiedzieć, że to tu była „stolica” ówczesnej Europy środkowej. (…) To jedyne takie znane prehistoryczne miejsce na świecie, zabytek na skalę światową, który zmienia nasze wyobrażenia o tym, co kiedyś było”. Najstarsze ślady pobytu człowieka na Rydnie związane są prawdopodobnie jeszcze z neandertalczykami, twórcami tzw. kultury mustierskiej, która rozwijała się ok. 50 tys. lat temu. Pod koniec epoki lodowcowej, ok. 11 000 lat p.n.e. pojawiają się tu przedstawiciele tzw. kultury hamburskiej, pionierzy w zasiedlaniu uwalnianych przez lodowiec terenów, specjalizujący się w łowiectwie reniferów przy pomocy łuku i strzał wyposażonych w krzemienne groty.

W 1986 roku utworzono na Rydnie rezerwat archeologiczny. Ochroną objęty został m.in. zespół paleolitycznych osad przemysłowych i kopalnia hematytu.

Piknik odbędzie się 11 i 12 maja (czwartek i piątek) 10:00-15:00 – budowane będą obozowiska oraz prowadzone warsztaty i pokazy dla grup zorganizowanych (zainteresowanych udziałem prosimy o wcześniejszy kontakt – poczta@rydno.pttk.pl).
13 i 14 maja (sobota i niedziela) 10.00-17.00 – zainscenizowane „żywe” obozowiska z epoki kamienia, prezentacje życia codziennego i dawnych rzemiosł, scenki rodzajowe, warsztaty archeologiczne, pokazy archeologii eksperymentalnej, projekcje filmów w piknikowym „Kinie”, gra terenowa, konkursy, zabawy i inne atrakcje.

Dojechać tu najłatwiej z Wąchocka (ul. Św. Rocha do parkingu przy zbiorniku wodnym na Kamiennej, lub dalej do Marcinkowa) albo ze Skarżyska-Kam. (wschodnie obrzeża miasta, Nowy Młyn). Rydno rozciąga się na długości około 10 km pomiędzy tymi miastami.
WSTĘP WOLNY !!! Więcej informacji na stronie: www.rydno.com

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24