Rozpoczął się remont Grobu Bożego

W Bazylice Grobu w Jerozolimie trwa remont Kaplicy Grobu Bożego. Uzgodnienie w sprawie ich przeprowadzenia zawarły trzy Kościoły sprawujące pieczę nad tą świątynią, wzniesioną nad grobem Pana Jezusa: prawosławny, ormiański i katolicki, reprezentowany przez franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej.

Dokumentacją robót zajmą się eksperci ze strony każdej z tych wspólnot wyznaniowych. Finansują je obok trzech wspomnianych wyznań chrześcijańskich Światowy Fundusz Zabytków, prywatni darczyńcy i król Jordanii Abd Allah II ibn Husajn, który jest kustoszem miejsc świętych we wschodniej Jerozolimie.

W ramach remontu kaplica Grobu Pańskiego zostanie rozebrana i następnie zrekonstruowana. Podczas robót ma się zapewnić pielgrzymom dostęp do miejsca spoczynku i zmartwychwstania Chrystusa. W obecnej formie kaplicę wzniesiono na początku XIX wieku, po zniszczeniu poprzedniej przez pożar.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24