Siedem nowych miast

Nowy 2018 r. rok przyniesie zmiany administracyjne na mapie Polski, od 1 stycznia 2018 r. na administracyjnej mapie Polski pojawi się siedem nowych miast.

Wiślica, Łagów i Radoszyce Józefów nad Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, to gminy, które od 1 stycznia uzyskają status miasta. Tym samym liczba miast w Polsce wzrośnie do 930.

Trzy z nich leżą w woj. świętokrzyskim: Wiślica – historyczne miasto, z grodziskiem gdzie we wczesnym średniowieczu „pogański książę silny bardzo, siedzący w Wiślech i urągał wielce chrześcijanom”, zanane z gotyckiej kolegiaty z płytą orantów i chrzcielnicą, gdzie ogłoszono statuty wiślickie – zbiory praw sądowych wydane przez Kazimierza III Wielkiego. Łagów u podnóża Gór Świętokrzyskich był niegdyś centrum garncarstwa, a w położonych w powiecie koneckim Radoszycach wielokrotnie przebywali polscy królowie: Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk i Stanisław August Poniatowski.

Sanniki koło Kutna w woj. mazowieckim znane są jako centrum sztuki ludowej a w tutejszym pałacu znajduje się centrum Fryderyka Chopina i odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej. Józefów nad Wisłą, obecnie w woj. lubelskim, miał królewskie przywileje organizowania czwartkowych targów i jarmarków pięć razy w roku oraz produkcji piwa i wódki, Otyń w woj. lubuskim w powiecie Nowa Sól był niegdyś częścią księstwa żagańskiego. Historyczny układ urbanistyczny wpisany został na listę zabytków. Położone w woj. opolskimTułowice mają od XIX wieku tradycje w produkcji fajansu, porcelany stołowej i porcelitu z miejscowych glinek ceramicznych. Isnieje tu także Specjalna strefa ekonomiczna.

Pięć z siedmiu nowych miast (z wyjątkiem Sannik i Tułowic) miało już ten status w przeszłości. Józefów nad Wisłą miał prawa miejskie w latach 1687-1868 r. Otyń był już miastem w latach 1329-1945, podobnie jak Łagów, który z praw miejskich korzystał w latach 1375-1869, a także Radoszyce (1370-1870). Z kolei Wiślicy prawa miejskie zostały nadane przed 1326 r. – miejscowość utraciła je po powstaniu styczniowym w roku 1869.
Ponadto z początkiem 2018 r. kilka gmin powiększy swoje terytoria.

Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść jej także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej, a także możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Tak więc od początku 2018 r. w Polsce będzie istnieć już 930 miast. Według danych GUS, w 2017 roku istniały w Polsce 923 miasta. Były to 302 gminy miejskie oraz 621 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.
Na zdjęciu: Wiślica w woj. świętokrzyskim

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24