Świętokrzyskie inwestycje

Renowacja świętokrzyskich kościołów, stworzenie szlaku „Śladami Króla Łokietka” w Chęcinach i Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych w Maleńcu, to 23 inwestycje które zostaną zrealizowane dzięki ponad 11 mln zł dofinansowania z UE.

 

Na renowację i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych, wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków dziewięć projektów otrzyma pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na latach 2014-2020.


Będą to m.in. prace konserwatorskie w kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie, w kościele p.w. Narodzenia NMP w Piekoszowie, renowacja świątyni p.w. św. Rocha w Mroczkowie, znajdującej się na Świętokrzyskim Szlaku Architektury Drewnianej oraz w kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście.
Szlak kulturowy „Śladami Króla Łokietka” w Chęcinach będzie prowadził od Rynku Górnego do kościoła parafialnego i połączy się z istniejącą już Ścieżką Mnicha, zaczynającą się przy klasztorze Franciszkanów. Natomiast w zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu zostanie zorganizowane – w oparciu o kompleks przemysłowy z infrastrukturą sięgającą XVIII wieku – Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24