Tunezja wzmacnia ochronę i zbroi policję turystyczną

Od 1 lipca jednostki policji turystycznej zostaną uzbrojone i będą działać wewnątrz i w obrębie stref turystycznych.

Do służby zostaną wcieleni nowi funkcjonariusze. Jednostki będą działały w obrębie stref turystycznych. Podjęte środki jak i wiele innych kwestii były przedmiotem sesji roboczej, która odbyła się w sobotę wieczorem pod przewodnictwem Mohameda Nájem Gharssali – ministra spraw wewnętrznych i Selmy Rekik Elloumi – minister turystyki i rzemiosła oraz w obecności Rafika Chelli sekretarza stanu ds. bezpieczeństwa przy ministrze spraw wewnętrznych jak również prezesów federacji hotelarzy, biur podróży i restauracji turystycznych.

Minister Elloumi zaznaczyła, że sesja robocza jest odpowiedzią na ostatnie działania podjęte przez rząd w zakresie bezpieczeństwa w strefach turystycznych. Z turystyki żyje ponad milion Tunezyjczyków.

Zarządzenia wejdą w życie począwszy od 1 lipca 2015 r. Wezwał również branżę turystyczną do większego zaangażowania się w zabezpieczenie swoich hoteli. Zostały także podjęte środki bezpieczeństwa wobec obiektów archeologicznych, zabezpieczenia tras turystycznych i wycieczek, zagospodarowania powierzchni zarezerwowanych na strzeżone parkingi dla pojazdów transportujących turystów.

 

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24