Unia Europejska chce wzmocnić kontrole wjazdowe

Komisja Europejska zaproponowała stworzenie systemu pozwoleń na wjazd do Unii dla obywateli krajów, które mają ruch bezwizowy z UE.

Komisja Europejska chce, aby wnioski o takie zezwolenia można było składać przez internet. Mają być ważne przez 5 lat, a ich planowany koszt to 5 euro.

System ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) ma gromadzić informacje dotyczące wszystkich podróżujących do Unii Europejskiej, umożliwiające przeprowadzanie z wyprzedzeniem kontroli w zakresie nielegalnej migracji oraz kontroli bezpieczeństwa. System ten przyczyni do skuteczniejszego zarządzania granicami zewnętrznymi UE i zwiększy bezpieczeństwo wewnętrzne, ułatwiając jednocześnie legalne podróżowanie przez granice strefy Schengen.

– Zezwolenie ETIAS nie jest wizą. System ten jest znacznie mniej restrykcyjny i bardziej przyjazny podróżującym. Obywatele krajów, w odniesieniu do których zliberalizowano reżim wizowy, będą nadal mogli podróżować bez wizy. Przed wyjazdem do strefy Schengen będą jednak musieli uzyskać ogólne zezwolenie na podróż. Pomoże to w identyfikacji osób, w przypadku których istnieje ryzyko nielegalnej imigracji lub zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeszcze przed ich przybyciem na granicę, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo granic zewnętrznych. ETIAS pozwoli uzupełnić luki informacyjne w odniesieniu do podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego dzięki gromadzeniu informacji, które mogą być istotne dla organów państw członkowskich, jeszcze przed przybyciem takich podróżnych na granicę strefy Schengen głosi komunikat Komisji Europejskiej.

Systemem ETIAS zarządzać będzie Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich i Europolu.

Więcej na temat systemu ETIAS na: www.schengenvisainfo.com/etias

fot: materiały prasowe

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24