W Górach Świętokrzyskich powstało Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

W Chęcinach powstała nowa baza naukowa dla geologów. W październiku rozpoczęło swoją działalność Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej.

ECEG tworzy pięć budynków o podobnej wielkości i wysokości połączonych ze sobą przeszklonymi przejściami: laboratoryjno-dydaktyczny, konferencyjny oraz trzy noclegowe. W części głównej znajduje się aula, ulokowana 8 metrów pod ziemią duża sala konferencyjna mogąca pomieścić 240 osób, której ściany wkomponowane są w skalne odsłonięcia środkowodewońskich wapieni. W części laboratoryjno-dydaktycznej znajdują się pracownie i sale wykładowe, m.in. laboratorium przygotowania próbek geologicznych, chemiczne, geofizyczne, kartowania geologicznego i mikroskopowego. W trzech pozostałych budynkach są miejsca noclegowe, dla kadry naukowej, studentów oraz gości (razem 170 miejsc). Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Bazę naukową zapewnił Uniwersytet Warszawski zaś gmina Chęciny zaproponowała lokalizację w kamieniołomie na górze Rzepka koło wsi Korzecko. Fundusze uzyskano z Unii Europejskiej z puli przeznaczonej na rozwój województwa świętokrzyskiego. Wartość budowy i wyposażenia – ponad 35,4 miliona zł, powierzchnia 6,3 tys. m kw.
Na wyposażenie centrum w sprzęt laboratoryjny i naukowy wydano ponad 4,5 miliona zł. Zakupiono m.in. georadar i tomograf elektrooporowy służący m.in. do badania budowy geologicznej ziemi bez konieczności robienia wykopów, oraz spektrometr promieniowania naturalnego gamma, do szybkiego określania zawartość promieniowania izotopów promieniotwórczych w skałach.
Budynki centrum wkomponowane zostały w nieckę nieczynnego kamieniołomu wapieni i dolomitów dewońskich na górze Rzepka. Od północy graniczą z rezerwatem przyrody nieożywionej. Teren ośrodka znajduje się na obrzeżach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w bliskim sąsiedztwie góry Zamkowej. Jest to obszar chroniony europejskim programem Natura 2000.
Ośrodek zaprojektowała  pracownia WXCA. Architekci starali się, aby centrum wkomponował się w otoczenie. Elewacja wykonana jest z miejscowego kamienia, a na dachu rośnie trawa. Budynki centrum zasilane będą w 90% energią ze źródeł odnawialnych, na dachach zamontowane zostały ogniwa fotoelektryczne.
Na gali International Property Award w Londynie budynek ECEG projektu WXCA został wyróżniony pięcioma gwiazdkami i zyskał tytuł najlepszego budynku użyteczności publicznej w Polsce!
To doskonałe miejsce do prowadzenia badań. W niedalekiej okolicy można spotkać najstarsze skały w Polsce występujące na powierzchni, niektóre z nich mają ponad 500 mln lat. Dlatego też od przeszło pół wieku pokolenia geologów odbywają praktyki w Górach Świętokrzyskich.
Teraz studenci i naukowcy będą mogli skorzystać z nowoczesnej bazy geologicznej położonej kilka kroków od naturalnych odsłonięć. W najbliższej okolicy spotkać można występujące na terenie Gór Świętokrzyskich najstarsze skały w Polce z ery paleozoicznej liczące nawet 500 milionów lat. Tak stare skały w innych rejonach naszego kraju występują głęboko pod ziemią.
– „Centrum jest kontynuacją wieloletniej obecności Uniwersytetu Warszawskiego na ziemi świętokrzyskiej – powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, od lat naukowcy i studenci przyjeżdżają tu na praktyki. Liczymy, że teraz, dzięki wspaniałej bazie dydaktycznej – kontakty uczelni z naszym regionem będą jeszcze silniejsze, a obecność studentów i kadry naukowej, także z zagranicy zaowocuje zwiększonym ruchem turystycznym i nowymi inicjatywami gospodarczymi”.
Podczas uroczystości otwarcia ECEG emerytowany prof. geologii Stanisław Orłowski, podzielił się refleksją i wspomnieniem z 1952 roku, że kiedy siedzieli wraz z grupą ówczesnych studentów geologii UW w tymże kamieniołomie na górze Rzepka i słuchali objaśnień profesora W.C. Kowalskiego o geologii regionu chęcińskiego; -„czuliśmy wtedy, że jest to miejsce magiczne”.  Pamięta też dziesięciolecia starań o zbudowanie w tym rejonie bazy dla geologów, były poważne przymiarki a znalazły się nawet pieniądze na ten cel, ale jak to w PRL-u, nie było materiałów budowlanych ani mocy przerobowych. – „Dzisiaj czuję wielką satysfakcję, że nasze ówczesne marzenia, mrzonki właściwie, spełniły się w formie tak pięknego ośrodka!”
Centrum otwarte będzie też dla osób spoza środowiska akademickiego dla popularyzowania geologii. Planowane są zajęcia z geologii dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkolenia dla pracowników firm zajmujących się szeroko pojętą geologią, żeby osoby pracujące w różnych działach wiedziały nieco więcej o działalności swojego przedsiębiorstwa. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej wzbogaci bazę turystyczną oraz zwiększy atrakcyjność regionu świętokrzyskiego.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24