Geoturystyka: nowy trend w aktywnym wypoczynku

Geoturystyka to jeden z nowych trendów we współczesnym stylu aktywnego wypoczynku. Jest ściśle związana z geologią stosowaną, ochroną przyrody nieożywionej i edukacją geologiczną.

Ten rodzaj turystyki mający na celu poznawanie obiektów geologicznych, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Zaletą i tym co przyciąga wytrawnych podróżników do tej formy wypoczynku jest możliwość przemierzenia ponownie tych samych miejsc i odkrywania ich w nowym kontekście. Geoturystyka przyciąga atrakcyjnością wizualną i poznawczą, oraz co ma znaczenie dla podróżników potrzebujących ekstremalnych bodźców, nierzadko pojawiającym się elementem ryzyka wynikającym z trudnej dostępności obiektów geologicznych

Geoturystyka to również istotny kierunek w turystyce edukacyjnej. Ze względu na charakter wiedzy, jaką można nabyć podczas zwiedzania w tej formule, coraz chętniej jest ona wykorzystywana jako motyw przewodni wycieczek szkolnych, zielonych szkół i innych form wypoczynku dedykowanych młodzieży. W trakcie wspólnej wędrówki uczniowie mają szanse na własne oczy z komentarzem przewodnika czy nauczyciela zobaczyć to o czym uczą się na lekcjach geografii i w bardziej poznawczy sposób przyswoić sobie materiał dydaktyczny.

Celem geoturystyki jest poznawanie walorów przyrody nieożywionej, historii geologicznej regionu, historii eksploatacji kopalin, często w połączeniu z miejscowymi legendami. Jest tu miejsce dla turystyki aktywnej i bardziej wytrawnych podróżników – część tras i poznawanie obiektów geologicznych wymaga specjalistycznych kwalifikacji i sprzętu np. wspinaczkowego. W tej formie wypoczynku odnajdą się również osoby, które wyjazdy traktują bardzie rekreacyjnie.

W Polsce do atrakcji geoturystycznych o znaczeniu ponadregionalnym należą np.: kopalnia Soli w Wieliczce, jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich czy ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Tras prowadzących po obiektach geoturystycznych jest jeszcze stosunkowo niewiele (np. Małopolski Szlak Geoturystyczny czy Szlak Archeo-Geologiczny w Górach Świętokrzyskich). Powstają również geoparki jak np. Geopark Kielce, Geopark Góra Świętej Anny czy Geopark Kamienny Las na Roztoczu. Pierwszą uczelnią w Polsce i na świecie, gdzie można było studiować specjalność Geoturystyka była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Obecnie specjalność tą proponują studentom również inne uczelnie, m.in.: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Politechnika Śląska w Gliwicach.

Geoturystyka polega na włączeniu wiedzy o Ziemi do przedstawienia i opisania obiektów i zjawisk spotykanych podczas wędrówek. Większość z obiektów geologicznych dotychczas była niezauważana lub przedstawiana w sposób powierzchowny, a czasem niezgodny z aktualnym stanem wiedzy.

Na zdjęciu: odcisk łapy allozaura w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie w Górach Świętokrzyskich/fot. Grzegorz Micuła

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24