Zagubienie lub uszkodzenie bagażu, odwołany lot…

Co zrobić, gdy bagaż z bezcenną dla nas zawartością zostanie zniszczony lub zagubiony, albo lot zostanie odwołany? Za bagaż możemy domagać się odszkodowania w walucie SDR, a w przypadku odwołania lotu  przysługuje nam prawo do odszkodowania i pomocy ze strony przewoźnika.

Za utracony lub zniszczony bagaż możemy – zgodnie z Konwencją Montrealską – domagać się odszkodowania w wymienialnej walucie SDR wysokości do 1131. Kwota ta jest górną granicą odpowiedzialności przewoźnika. 10 grudnia 2018 kurs SDR wynosił: SDR (MFW) 1 XDR = 5,2224 (https://www.nbp.pl/kursy/kursya.html).

Uzyskanie odszkodowania zależy od okoliczności danej sprawy i wysokości poniesionej szkody, którą powinniśmy udowodnić. W sytuacji, w której przewoźnik przyznaje utratę odprawionego bagażu lub bagaż nie przybył po upływie 21 dni od dnia, w którym miał przybyć konsument jest uprawniony dochodzić w stosunku do przewoźnika uprawnień wynikających z umowy przewozu.

Pasażer jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie (do 7 lub 21 dni). Jeśli reklamację kierujemy do zagranicznego przewoźnika, warto przygotować pismo w języku dla niego zrozumiałym (w Internecie dostępny jest formularz skargi konsumenckiej ‚consumer complaint form’ w języku angielskim). Pismo reklamacyjne powinno zawierać m.in. takie informacje, jak: Twoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), dane przewoźnika lotniczego, numer i datę lotu, wskazanie przedmiotów znajdujących się w bagażu wraz z określeniem ich wartości, wysokość i podstawę dochodzonego roszczenia, ponieważ, jako konsument powinieneś także wycenić poniesioną szkodę. Do reklamacji warto załączyć kopię biletu lotniczego, kupon nadania bagażu oraz kopię formularza nieprawidłowości bagażowej (PIR – Property Irregularity Report) wypełnionego na lotnisku. Wzory reklamacji bardzo często są do pobrania na stronach internetowych poszczególnych linii lotniczych. Warto dołączyć do reklamacji posiadane rachunki lub wydruki z konta bankowego, które potwierdzałyby wartość przedmiotów, które przewoźnik zgubił. W razie ich braku linia lotnicza wyliczy wartość szkody według np. wagi zarejestrowanego bagażu.

Obecnie prawo polskie nie reguluje terminu, w jakim przewoźnicy lotniczy mają rozpatrywać skargi/reklamacje pasażerów, pozostawiając te kwestie umowie. Zazwyczaj przewoźnicy udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji. Pozew o odszkodowanie musi być wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien był wylądować. Po upływie tego okresu dochodzenie roszczeń może być utrudnione, a jeżeli druga strona podniesie przed sądem zarzut przedawnienia, to wręcz niemożliwe.

Podstawa prawna:
art. 17, art. 19, art. 22 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

Gdy lot zostanie odwołany…

W przypadku odwołania lotu  przysługuje nam prawo do odszkodowania i pomocy ze strony przewoźnika. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu i wynosi: 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów. Poza odszkodowaniem mamy prawo do zwrotu należności lub zmiany planu podróży. Dodatkowo pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Bezpłatnie przysługują nam dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a hotelem przysługuje w przypadku zmiany trasy, gdy spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu.

Przewoźnik lotniczy nie jest obowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć (np. wybuch wulkanu, strajki na lotniskach). Prawo do odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu lub zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży. Gdy, jako pasażer zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu, otrzymujesz wyjaśnienie dotyczące możliwości alternatywnego połączenia.

Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu reguluje art. 7 Rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. Katalog nadzwyczajnych okoliczności, który jest wskazówką interpretacyjną przy stosowaniu Rozporządzenia (WE) 261/2004 znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za odwołanie lotu należy złożyć reklamację do przewoźnika lub skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażera działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: konsument.um.warszawa.pl

Fot.: https://pixabay.com

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24