Żeglowanie po kanale

Rozpoczęto śluzowanie na Kanale Gliwickim, łączącym Górny Śląsk z Odrą. Żegluga z wykorzystaniem śluzowania jest możliwa w dni robocze od 6. rano do 22. wieczorem. W poprzednim sezonie Kanał Gliwicki pokonało ponad 12 tysięcy jednostek pływających. Dwa lata wcześniej było ich 5 tysięcy.

Kanał Gliwicki – drogę wodną łączącą Odrę z Gliwicami – wybudowano w latach 1935-1939, w miejscu istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Jest jedynym takim w kraju, a jego dwupoziomowe skrzyżowanie z rzeką Kłodnicą jest jednym z trzech tego typu skrzyżowań cieków wodnych w Polsce (drugim jest syfon strugi Flis pod Kanałem Bydgoskim, a trzecim akwedukt na krzyżowaniu Czerskiej Strugi i Wielkiego Kanału Brdy).

Sześć śluz Kanału Gliwickiego na 42-kilometrowym odcinku między Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem zapewnia zarówno żeglugę transportową i turystyczną. Maksymalna głębokość kanału wynosi 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 metrów.

Poruszane mechanicznie, za pomocą napędu elektrycznego, wrota sześciu śluz na Kanale Gliwickim zamykają szczelne komorę, aby umożliwić obniżenie lub podniesienie poziomu zwierciadła wody w komorze. Wyposażone są w specjalne uszczelnienia oraz segmenty umożliwiające przepuszczanie wody bez otwierania wrót.

Modernizację obiektów w Rudzińcu i Kłodnicy już zakończono, ale prace o wartości niemal 123 mln zł przy śluzach Kanału Gliwickiego w Łabędach, Dzierżnie, Sławięcicach i Nowej Wsice  są kontynuowane w sposób nieutrudniający żeglugi. Na szlaku pływają barki transportowe i wodniacy doceniający walory turystyczne Kanału Gliwickiego.

Zdjęcie śluzy w Rudzińcu: http://www.wody.gov.pl

 

 

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24